Soluțiile reprezentanților industriei energetice pentru depășirea crizei. Noile opțiuni de preț

Mai mulți reprezentanți ai secorului energetic propun o serie de modificări drept soluție pentru depășirea actualei crize din domeniu. Printre cele mai importante se numără ridicarea plafoanelor de preț plătite acum de consumatori, reducerea pragurilor de consum, tranzacționarea energiei de la producători spre furnizorii mari și spre distribuitori pe o piață dedicată. Sunt avansate și mai multe opțiuni de preț.

Soluțiile au fost transmise către cabinetul primului ministru, al ministrului Energiei și al președintelui ANRE. Printre semnatari se numără Asociația Producătorilor (HENRO), a distribuitorilor și furnizorilor (ACUE) și a Centrului Român pentru Energie.

Scrisoarea, prezentată de publicația Focus Energetic, arată cum consideră industria că ar trebui să crească prețurile plafonate sau să se reducă din consumurile care fac obiectul acestor prețuri.

Optiunea 1

Pentru consumatorii casnici, majorarea valorii prețurilor plafonate prevăzute la art 1 din OUG 27/2022, cel puțin în ceea ce privește energia electrică, astfel :

– de la 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus la 1,25 lei/kWh pentru clienţii casnici al căror consum mediu lunar este mai mic sau egal cu 100 KWh;

– de la 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus la 1,37 lei/kWh pentru clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat este cuprins între 100 kWh şi 300 KWh inclusiv;

Pentru clienții noncasnici se propune majorarea prețului plafonat de la 1 leu/kWh la 1,57 lei/ kWh și limitarea consumatorilor beneficiari la categoria celor care nu depășesc un consum anual de 20MWh.

În această variantă, numărul de consumatori casnici beneficiari ai prețurilor plafonate rămâne neschimbat, iar impactul bugetar (pentru consumatorii casnici) se reduce cu cca. 2.35 mld lei.

Pentru consumatorii noncasnici, numărul de potențiali beneficiari se reduce de la cca. 300.000 la cca 240.000, impactul bugetar fiind de cca. 2.5 mld. Lei. În categoria protejată rămân în continuare IMM și consumatorii rezidențiali.

Cumulat, cele două măsuri conduc la o reducere a efortului bugetar de cca. 4,85 mld lei pentru perioada octombrie 2022 – martie 2023.

Prețurile plafonate în această variantă reflectă un preț al energiei electrice de cca 900 lei/MWh, față de cca. 330 lei/MWh cât reflectă prețurile actuale și se află la nivelul prețului mediu ponderat calculate pentru principalii producători de energie pe baza costurilor medii de producție.

Valoarea totală a unei facturi lunare va crește de la 68 lei la 125 lei în cazul clienților cu un consum de până la 100 kWh/lună, respectiv de la 240 lei la 411 lei pentru un consum de 300kWh/lună.

Opțiunea 2

Pentru consumatorii casnici, renunțarea la plafoanele de preț diferențiate în funcție de consum și stabilirea unui nivel unic de plafon pentru toți consumatorii casnici în limita unui consum lunar de până la 100 kWh, consumul ce depășește această valoare urmând a fi facturat cu prețul determinat conform prevederilor OUG 27/2022 pentru consumatorii cu un consum de peste 300kWh/lună. Valoarea plafonului se propune a se situa la nivelul valorii de 1.25 lei/kWh (similar primei tranșe din opțiunea 1).

Pentru clientii noncasnici, se propune majorarea prețului plafonat de la 1 leu/kWh la 1,57 lei/ kWh și limitarea consumatorilor beneficiari la categoria celor care nu depășesc un consum anual de 20MWh.

În această variantă, numărul de consumatori casnici beneficiari ai prețurilor plafonate pentru primii 100kWh rămâne neschimbat, iar impactul bugetar (pentru consumatorii casnici) se reduce cu cca. 2.55 mld lei.

Pentru consumatorii noncasnici, numărul de potențiali beneficiari se reduce de la ccca. 300.000 la cca 240.000, impactul bugetar fiind de cca. 2.5 mld. Lei. În categoria protejată ramân în continuare IMM-uri și consumatorii rezidențiali.

Cumulat, cele două măsuri conduc la o reducere a efortului bugetar de cca. 5.05 mld lei pentru perioada octombrie 2022 – martie 2023.

Prețurile plafonate în această variantă reflectă un preț al energiei electrice de cca 900 lei/MWh, față de cca, 330 lei/MWh cât reflectă prețurile actuale și se află la nivelul prețului mediu ponderat calculat pentru principalii producatori de energie pe baza costurilor medii de producție.

Optiunea 3

Pentru consumatorii casnici, renunțarea la plafoanele de preț diferențiate în funcție de consum și stabilirea unui nivel unic de plafon pentru toți consumatorii casnici, în limita unui consum lunar de până la 150 kWh. Valoarea plafonului s-ar situa la nivelul valorii de 1.25 lei/kWh (similar primei tranșe din opțiunea 1).

Pentru consumatorii casnici care nu se încadrează în această limită a 150kWh/lună, întregul consum se facturează cu prețul determinat conform prevederilor OUG 27/2022 pentru consumatorii cu un consum de peste 300kWh/lună.

Pentru clienții noncasnici se propune majorarea prețului plafonat de la 1 leu/kWh la 1,57 lei/ kWh și limitarea consumatorilor beneficiari la categoria celor care nu depășesc un consum anual de 20MWh.

În această variantă, numărul de consumatori casnici beneficiari ai prețurilor plafonate în limita a 150kWh/luna este de circa 75 -80% din totalul consumatorilor casnici, iar impactul bugetar (pentru consumatorii casnici) se reduce cu cca. 3.75 mld lei.

Pentru consumatorii noncasnici, numărul de potențiali beneficiari se reduce de la ccca. 300.000 la cca 240.000, impactul bugetar fiind de cca. 2.5 mld. Lei. În categoria protejată rămân în continuare IMM-urile și consumatorii rezidențiali.

Cumulat, celor doua masuri conduc la o reducere a efortului bugetar de cca. 6.25 mld lei pentru perioada octombrie 2022 – martie 2023.

Prețurile plafonate în această variantă reflectă un preț al energiei electrice de cca 900 lei/MWh, față de cca. 330 lei/MWh cât reflectă prețurile actuale și se află la nivelul prețului mediu ponderat calculat pentru principalii producători de energie pe baza costurilor medii de producție.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole