Sumă record destinată împăduririlor. Cum se poate beneficia de ajutorul de stat

Nu mai puțin de 500 de milioane de lei pune la bătaie Guvernul pentru un program de împăduriri ce se va desfășura pe durata a patru ani. Proiectul intră în vigoare de astăzi și se referă atât la persoane fizice sau juridice cât și la autorități locale.

Ministerul Mediului a publica astăzi Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, în valoare totală estimată de jumătate de miliard de lei.

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public și privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora. Sunt vizate inclusiv unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Schema nu se aplică întreprinderilor aflate în dificultate ori categoriilor împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie:

  1. a) să realizeze trupuri de pădure cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha sau perdele forestiere de protecție cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha;
  2. b) terenurile pe care urmează să realizeze trupuri de pădure sau perdele forestiere să fie pretabile pentru împădurire.

Cine beneficiază

Sunt eligibile terenurile pretabile pentru împădurire, cu excepția:

  1. terenurilor grevate de sarcini, conform evidențelor cadastrale locale;
  2. terenurilor care fac obiectul unor litigii;
  3. terenurilor menționate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naționale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public;
  4. pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, mai puțin a celor afectate de fenomene de degradare a solului, respectiv eroziune de suprafață, eroziune de adâncime (ogașe, ravene, torenți), alunecări active, prăbușiri, surpări și scurgeri noroioase, prezența aglomerărilor de pietriș, bolovăniș, grohotiș, stâncării și depozitelor de aluviuni torențiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezența nisipurilor mobile;

Nu este eligibilă înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau plantații de pomi de Crăciun.

Ce se plătește

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard stabilite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS), pentru împădurirea, după cum urmează:

a) costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, costuri pentru înființarea plantației și costuri pentru împrejmuirea plantațiilor forestiere, care sunt acordate sub formă de primă;

b) costuri de întreținere a plantației forestiere, care sunt acordate sub formă de primă.

Sprijinul financiar va acoperi următoarele costuri eligibile:

a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri;

b) costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri (trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție), unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, conform proiectului tehnic. În aceste costuri sunt incluse și lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării;

c) costurile standard aferente împrejmuirii plantației forestiere;

d) costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri, unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, acordate anual până la finalizarea perioadei prevăzute pentru a se efectua lucrări.

e) costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației, dacă terenul este inclus în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System — Sistemul de identificare a parcelelor agricole);

f) costurile pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici, după caz.

Schema se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de data primirii deciziei de la Comisia Europeană, până la data de 30 iunie 2026.

Contractele se pot încheia până la data de 28 februarie 2026, cu condiția înființării plantației în primăvara anului 2026 și continuării finanțării lucrărilor prin AFM.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Ultimele articole