Termoenergetica anunţă licitaţie pentru închirierea a 20 de capacităţi modulare de producere a energiei termice

Publicat: 23 sept. 2022, 13:44, de Aurel Drăgan, în ESENȚIAL , ? cititori
Termoenergetica anunţă licitaţie pentru închirierea a 20 de capacităţi modulare de producere a energiei termice
termoenergetica

Compania Municipală Termoenergetica anunţă pe SICAP licitaţie pentru închirierea a 20 de capacităţi modulare de producere a energiei termice.

cestea urmează să fie amplasate în 20 de puncte termice din toate cele şase sectoare ale Capitalei. Valoarea totală estimată este de 20.668.371 lei.

„Aceste puncte termice sunt cele care în ultimi un an – doi au avut mai multe probleme cu parametrii insuficienţi. Totodată, este vorba despre genul de puncte termice la care există şi posibilitatea de a instala, pentru că au fost mai multe puncte termice cu probleme, dar la unele nu a fost posibil din punct de vedere tehnic, dat fiind că spaţiul dintre blocuri nu permitea amplasarea”, a precizat directorul general al companiei, Claudiu Creţu, pentru AGERPRES.

Conform anunţului, aceste capacităţi modulare urmează să asigure producerea energiei termice până la data de 30 aprilie 2023. Termenul de montare şi punere în funcţiune a capacităţilor modulare de producere energie termică este 31 decembrie, perioadă ce va include obţinerea de către ofertant a tuturor avizelor, acordurilor, autorizaţiilor aferente şi racordarea la utilităţi (gaze naturale, energie electrică – dacă este cazul, apă, canalizare), inclusiv la reţelele de termoficare ale punctelor termice.

Achiziţia înglobează activităţile de implementare a investiţiei şi exploatarea capacităţilor modulare cu deservenţi. Toate costurile pentru operaţiunile de implementare a proiectului, producerea şi livrarea agentului termic primar vor fi înglobate în tariful de închiriere.

Contractul este împărţit în trei loturi care vizează:

– şapte puncte termice din sectoarele 1 şi 6 – valoare estimată 6.634.907 lei, fără TVA;

– şase puncte termice din Sectorul 2 – valoare estimată 6.361.867 lei, fără TVA;

– şapte puncte termice din sectoarele 3, 4 şi 5 – valoare estimată 7.671.597 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 31 octombrie.