Transporturile lui Grindeanu folosesc banii de la ”despăgubiri” pentru a acoperi creșterile semnificative ale unor salarii

Publicat: 07 iun. 2024, 08:42, de Cristian Matache, în POLITICĂ , ? cititori
Transporturile lui Grindeanu folosesc banii de la ''despăgubiri'' pentru a acoperi creșterile semnificative ale unor salarii

Un proiect de act normativ prevede creșterea unor salarii din Ministerul Transporturilor, instituția condusă de Sorin Grindeanu. 

Cheltuielile cu salariile la Ministerul Transporturilor vor crește cu aproape 37 milioane de lei în următorii cinci ani, conform unui proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor reglementări în domeniul transporturilor și infrastructurii.

Documentul propune eliminarea inechităţilor, discriminărilor şi/sau discrepanţelor de ordin salarial existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ca urmare a punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti. Eliminarea inechităților salariale a fost preocuparea Parlamentului și a Guvernului, exprimată prin actele normative adoptate în acest sens: Legea 71/2015, OUG nr. 20/2016, Legea nr. 153/2017, Legea nr. 77/2020, OUG nr. 81/2023, OUG nr. 128/2023 și OUG nr. 53/2024. Alinierea salariilor doar la nivelul maxim al funcției pentru care s-au recunoscut drepturi prin hotărâri judecătorești și nu și pe verticală conform procentelor prevăzute de legea salarizării, ar însemna menținerea inechității salariale la nivelul autorității publice.

Creșterea cheltuielii bugetare, pentru a nu afecta deficitul bugetar, va fi compensată din titlul 59 Alte cheltuieli, articol – despăgubiri civile, unde MTI înregistrează o economie echivalentă cu creșterea propusă de prezenta OUG și chiar de OUG 53/2024.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigură aplicarea, la nivel naţional, a politicilor Guvernului în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate. De asemenea, este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport şi infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene şi al organismelor internaționale. Dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, au generat interpretări diferite, astfel încât, pentru unele drepturi prevăzute de acest act normativ au fost promovate acţiuni în justiţie de către funcționarii publici și personalul contractual din domeniul transporturilor și infrastructurii, care, în cea mai mare parte, au fost soluționate în favoarea reclamanților. În cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sunt diferențe salariale între angajați care ocupă aceeași funcție, grad profesional și gradații de vechime întrucât instanțele, prin hotărâri judecătorești definitive le-au recunoscut drepturi salariale mai mari decât cele acordate. Totodată, aceste inechități salariale au avut ca efect transferul specialiștilor din domeniul transporturilor și infrastructurii către alte instituții ale administrației centrale sau locale, din cauza nivelului de salarizare net superior față de nivelul existent în cadrul instituției si dificultăți în atragerea de specialiști care să înlocuiască persoanele cu experiență si vechime ce părăsesc instituția prin pensionare/transfer/renunțare la funcția publică. Decizia nr. 80/2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție va avea ca efect admiterea acțiunilor/cererilor de chemare în judecată având ca obiect egalizarea salariilor de bază prin includerea unor majorări recunoscute prin hotărâri definitive, în situațiile în care în respectivele hotărâri definitive au fost interpretate norme de lege care reglementează majorări de aplicabilitate generală.

Bugetul MTI pe titlul I Cheltuieli de personal este de 60.468 mii lei, din care 47.017 mii lei MTI, 7.951 mii lei CENAFER și 5.500 mii lei ARF. Deschiderile de credite la dată prezenței sunt în valoare de 25.413 mii lei, rezultant o valoare lunară medie de aproximativ 5.000 mii lei. Impactul OUG 53/2024 este de 1.800 mii lei astfel: Tranșa I din iunie Salarii de baza decembrie 4.000 mii lei x 5%x6 luni rezultă o valoare totală de 1.200 mii lei Tranșa II din septembrie Salarii de baza decembrie 4.000 mii lei x 5% x3 luni rezultă o valoare totală de 600 mii lei Impactul  eliminării inechităților MTI recunoscute prin hotărâri judecătorești (15%)  este de 2.475 mii lei, astfel: Salarii de baza MTI 3.300 mii lei x  15% x 5 luni rezultă un impact total de 2.475 mii lei.

Față de cele expuse impactul total asupra cheltuielilor de personal este de aproximativ 4.275 mii lei pentru anul 2024. S-a luat în calcul un număr de 329 de persoane plătite din titlul I, cheltuiala pentru restul de 164 de persoane fiind suportată din titlul 56,  fonduri europene care urmează a se recupera de la Comisia europeană.

NF-FINALĂ-transporturi-si-infrastructura