Ultimele zile de înscriere în taberele studențești gratuite. Nu trebuie să ai note bune pentru a primi un loc

Publicat: 07 iul. 2022, 22:33, de Cezar Amariei, în Educație
Ultimele zile de înscriere în taberele studențești gratuite. Nu trebuie să ai note bune pentru a primi un loc

Studenții mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a-și depune cererea prin care revendică un loc în taberele studențești gratuite. Cele mai multe sunt destinate celor cu rezultate bune la învățătură dar pot beneficia și cazurile sociale ori cei implicați în diferite acțiuni culturale, sportive sau care practică voluntariatul.

Conform ordinului publicat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șansă, studenții pot beneficia, în intervalul 9 august – 8 septembrie, de sesiuni de câte cinci nopți în tabere gratuite la munte, mare ori în Delta Dunării.

Amatorii ar trebui să se grăbească, pentru că pot depune cererea de solicitare direct la secretariatele facultăților, până pe 10 iulie 2022.

Universitățile din întreaga țară vor transmite către fiecare facultate numărul de locuri care îi revine, stabilit ca raport între numărul de studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, pe fiecare facultate și numărul total de studenți ai universității.

Pentru a figura printre cei aleși, nu e musai să fii bun la învățătură.

Conform ordinului de ministru, categoriile de beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) cazurile sociale: – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (in limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști sau, în cazul studenților din anul I, cei integraliști pe semestrul I, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale;

c) studenții care activează în cadrul caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către o comisie desemnată de directorul CCS/CCSS Tei, care va stabili criteriile specifice de selecție;

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.