Un document semnat de ministrul Angel Tîlvăr dezvăluie câți bani primește Armata Română în 2024

Publicat: 21 iun. 2024, 12:47, de Cristian Matache, în ACTUALITATE , ? cititori
Un document semnat de ministrul Angel Tîlvăr dezvăluie câți bani primește Armata Română în 2024

Un document semnat de ministrul Angel Tîlvăr dezvăluie ce buget a fost alocat în acest an Armatei Române. 

”În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, bugetul alocat instituției militare pentru anul 2024 a reprezentat 2,28% din produsul intern brut (PIB) utilizat la fundamentarea bugetului, cu posibilitatea de a fi majorat până la 2,5% din PIB, in baza art. 44 din legea sus-menționată, potrivit căruia:

„(1) În anul 2024, creditele de angajament aprobate pentru apărare reprezintă cel puțin 5,0% din produsul intern brut.

(2) Creditele bugetare alocate pentru apărare în anul 2024, în condițiile legii, reprezentând maxim 2,5% din produsul intern brut, se asigură în funcție de stadiul derulării programelor de înzestrare derulate de Ministerul Apărării Naționale”, se arată în document.

PIB-ul pentru 2024 este estimat la 350 miliarde de euro.

Țara noastră a cheltuit, în 2023, pentru apărare doar 1,6% din PIB, potrivit unui raport oficial al NATO, procentul fiind unul mult mai mic decât promisiunea făcută de președintele Klaus Iohannis, de 2,5% din PIB, astfel România situându-se sub media NATO de 1,73% din PIB și sub pragul minim de 2% din PIB.

Creditele de angajament sunt o componentă esențială a sistemului bugetar, reprezentând limita maximă în cadrul căreia autoritățile publice pot asuma obligații legale (contracte) pe parcursul unui an fiscal.

Funcțiile principale ale creditelor de angajament:

  • Planificarea cheltuielilor: Permit planificarea din timp a proiectelor și achizițiilor, asigurând disponibilitatea resurselor financiare necesare.
  • Asigurarea transparenței: Oferă o imagine clară a angajamentelor asumate de stat, contribuind la transparența modului în care sunt cheltuite banii publici.
  • Controlul bugetar: Previn depășirea bugetului prin limitarea sumelor care pot fi contractate pe parcursul unui an.

Diferența dintre credite de angajament și credite bugetare:

  • Creditele de angajament stabilesc limita pentru asumarea obligațiilor legale, în timp ce creditele bugetare reprezintă limita pentru efectuarea plăților.
  • Creditele de angajament pot fi folosite pentru achiziții de bunuri și servicii care vor fi livrate și plătite în anii fiscali următori.
  • Creditele bugetare sunt alocate anual și pot fi utilizate doar pentru plățile aferente obligațiilor asumate în anii fiscali respectivi sau anteriori.

Utilizarea creditelor de angajament este reglementată de legislația națională și de normele interne ale fiecărei instituții publice. Ordonatorii de credite au responsabilitatea de a administra creditele de angajament cu eficiență și transparență, respectând principiile legalității, eficienței și economicității.