Uniunea Europeană impune reguli drastice pentru publicitatea politică online

Publicat: 27 feb. 2024, 22:28, de Radu Caranfil, în POLITICĂ , ? cititori
Uniunea Europeană impune reguli drastice pentru publicitatea politică online

Parlamentul European a adoptat marți noi reguli în domeniul publicității politice, într-un efort de a proteja cetățenii UE de interferențe străine și dezinformare. Aceste norme vizează să ofere o mai mare transparență în ceea ce privește mesajele politice difuzate online, adresându-se îndeosebi campaniilor și influențelor din timpul alegerilor și referendumurilor din Uniunea Europeană.

Printre prevederile-cheie ale acestor reguli se numără interdicția entităților cu sediul în afara Uniunii Europene de a finanța publicitate politică în UE în ultimele trei luni anterioare unui scrutin sau referendum. De asemenea, platformele online trebuie să semnaleze în mod clar anunțurile politice, indicând motivul pentru care au fost targetate, cine a finanțat reclama și pentru ce sumă.

Este important de menționat că datele personale utilizate în scopuri publicitare politice online pot fi folosite numai cu consimțământul explicit al persoanelor și nu pot include informații sensibile, precum originea etnică, religia sau orientarea sexuală. Mai mult, crearea de profiluri pe baza acestor date este interzisă, iar informațiile referitoare la minori sunt supuse unor restricții stricte.

Noile reguli impuse de Uniunea Europeană în domeniul publicității politice online vizează să promoveze un mediu mai sigur și mai respectuos în spațiul digital. Astfel, mesajele politice trebuie să respecte normele de non-discriminare și să nu promoveze stereotipuri sau prejudecăți bazate pe originea etnică, religia, orientarea sexuală sau alte caracteristici personale. Un mesaj precum „Nu-l votați pe țiganul ăsta poponar și habotnic” ar încălca clar aceste reguli, fiind considerat discriminatoriu și încurajând un comportament toxic și nedemocratic. (Exemplul de postare toxică a fost generat aleatoriu și nu vizează niciuna dintre persoanele a căror ocupație este politica). Implementarea acestor norme are drept scop asigurarea unei dezbateri politice civilizate și respectuoase în mediul online, în care cetățenii să poată fi informați corect și să poată participa la procesul democratic într-un mod responsabil și echitabil.

Comisia Europeană va institui, la doi ani de la intrarea în vigoare a noilor norme, o bază de date accesibilă publicului, care va cuprinde toate anunțurile publicitare politice online, pentru o perioadă de până la șapte ani. Deși regulile vor intra în vigoare doar după 18 luni de la adoptarea lor formală de către Consiliu, unele dispoziții vor fi aplicabile încă din timpul alegerilor europene din iunie.

Sandro Gozi, europarlamentarul francez și raportor al dosarului, a subliniat importanța aplicării rapide a noilor reguli de către principalele platforme online, pentru a asigura că spațiul digital rămâne un mediu sigur pentru schimbul de idei și opinii politice.

Aceste reglementări reprezintă un pas crucial în direcția protejării procesului democratic și a integrității alegerilor, în contextul unei lumi tot mai digitale și interconectate. Implementarea lor corectă și eficientă va fi vitală pentru asigurarea unei transparențe autentice și a unui dialog politic sănătos în spațiul online.