Veste excelentă pentru persoanele cu handicap: vor primi mai mulți bani

Publicat: 23 mai 2024, 07:00, de Cristian Matache, în News , ? cititori
Veste excelentă pentru persoanele cu handicap: vor primi mai mulți bani

Guvernul va adopta un proiect de ordonanță de urgență care majorează cu 10% indemnizațiile lunare pentru persoanele adulte și copiii cu handicap grav.

Această măsură vine ca răspuns la creșterea costului vieții și la solicitările tot mai numeroase pentru majorarea prestațiilor sociale.

Potrivit Notei de Fundamentare a ordonanței, persoanele cu handicap grav se confruntă cu dificultăți semnificative în a-și realiza venituri din muncă, din cauza nevoilor specifice de îngrijire. De asemenea, creșterea prețurilor la produsele alimentare, nealimentare și servicii a dus la o scădere a puterii de cumpărare a indemnizațiilor actuale.

Majorarea indemnizațiilor va avea un impact pozitiv asupra vieții a aproximativ 389.000 de persoane cu handicap grav din România. Se estimează că această măsură va necesita un buget suplimentar de 154 de milioane de lei anual.

”Prin proiectul de ordonanță de urgență se modifică prevederile art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării cu 10% a nivelului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav, respectiv a prestației sociale pentru copilul cu handicap grav, celelalte procente ale indemnizațiilor pentru persoanele încadrate în gradul accentuat sau mediu fiind menținute la aceeași valoare”, se spune în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Majorarea se propune să fie aplicată începând cu drepturile lunii iunie 2024.

Descrierea situaţiei actuale

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele cu handicap, adulții și copiii au dreptul la prestații sociale, indiferent de veniturile pe care aceste persoane le-ar putea realiza din alte surse.

Din totalul de 893.686 persoane, care se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate), pentru un număr de 389.000 persoane, din care 340.200 adulți și 48.800 copii sunt încadrate în grad grav de handicap, realizarea de venituri din muncă reprezintă un obiectiv dificil de atins.

Ținând cont de nevoia de îngrijire necesară pentru persoanele încadrate în grad grav de handicap și susținerea cheltuielilor pentru nevoile zilnice de trai și având în vedere evoluția prețurilor la produsele de bază necesare traiului zilnic, care în anul 2023, față de anul 2024, au crescut cu 14.89% pentru mărfurile alimentare, 7,08% pentru mărfurile nealimentare și 11,25% pentru servicii, este necesară o intervenție rapidă care să asigure o mai bună adecvare a prestațiilor sociale acordate.

Este de menționat și faptul că se înregistrează din ce în ce mai multe solicitări cu privire la majorarea indemnizațiilor persoanelor încadrate în grad grav de handicap, prevăzute de art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contextul în care au fost luate măsuri pentru creșterea nivelului pensiilor și al salariilor.

Având în vedere faptul că persoanele încadrate în grad grav de handicap și familiile acestora au riscul cel mai mare de sărăcie și excluziune socială, cu atât mai mult, pentru a limita cât mai mult situația de vulnerabilitate a acestora, este necesară o majorare a drepturilor de care aceștia beneficiază. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și care au impact asupra unui număr de 389.000 persoane încadrate în grad grav de handicap, a fost elaborat prezentul proiectul de ordonanță de urgență.