Vidraru, o centrală imposibil de modernizat și retehnologizat

Hidroelectrica a încercat de cinci ori să ofere un contract pentru retehnologizare a centralei hidroelectrice de la Vidraru și de fiecare dată a eșuat.

Spre finele anului trecut, Hidroelectrica anunța că a cincea tentativă de acordare a contractului pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice de la Vidraru a eșuat pe motiv că nu a fost depusă vreo ofertă de luat în seamă. Așa se face că odiseea de la celebrul baraj continuă.

Într-un document semnat de Casian-Pavel Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, se explică de ce nu se încearcă o nouă scoatere la licitație a retehnologizării:

l. Procedura de atribuire a contractului de Retehnologizare AHE Vidraru nu a fost reluată până în acest moment, fiind necesare actualizări datorate fluctuației prețurilor și a modificărilor legislative.

 • Având în vedere caracterul complet instabil al pieței interne și internaționale, Hidroelectrica intenționează reluarea procedurii de atribuire a contractului de Retehnologizare AHE Vidraru cu prioritate, asigurând totodată un grad de competitivitate cât mai ridicat precum și intenția de succes al acestei etape prin încheierea unui contract.
 • Până la data de 20.11.2023 au fost derulate 5 proceduri pentru atribuirea contractului de Retehnologizare AHE Vidraru, majoritatea dintre ele fiind anulate datorită prezentării de oferte neconforme iar ultimele două fiind anulate din cauza nesemnării contractului de către ofertantul desemnat câștigător, respectiv din cauza retragerii unicei candidaturi.
 • Tipul procedurilor posibil a fi derulate pentru atribuirea contractului de Retehnologizare AHE Vidraru, conform prevederilor legislației achizițiilor publice, sunt „licitație deschisă” sau „negociere competitivă”, ambele fiind utilizate de Hidroelectrica în demersurile de atribuire a contractului.
 • CHE Vidraru este echipată cu 4 turbine Francis vertical, având o putere totală instalată de 220 MW.
 • În acest moment, valoarea estimată a contractului de Retehnologizare AHE Vidraru este de 145.637.000 euro (fără TVA), așa cum a fost declarată ca buget în cadrul ultimei proceduri de atribuire negociere competitivă derulată.

Pentru a evita o nouă confruntare cu efectele instabilității pieții, valoarea estimată a contractului de retehnologizare va suporta modificări determinate de o actualizare a valorii de deviz general. Situația este cauzată de contextul fluctuațiilor de prețuri și condiții comerciale din piața internă și internațională, la care contribuie și modificările cadrului legislativ, precum și dezechilibrele majore determinate de războiul din Ucraina și conflictele armate din Orientul Mijlociu, se spune în document.

Dovadă o face și variația prețurilor materialelor, lucrărilor și serviciilor între data de fundamentare a bugetului și data stabilită pentru depunerea ofertelor din cadrul ultimei proceduri de atribuire, corelat cu faptul că procedura a fost monitorizată ANAP și s-a derulat cu respectarea termenelor impuse conform legislației achizițiilor sectoriale.

În contextul expus anterior evoluția indicelor lunare ale prețurilor de consum publicate de Institutul Național de Statistică în ultimul an a fost de peste 100%.

1. Proiectul de retehnologizare cuprinde lucrările necesare la următoarele obiecte ale amenajării: centrala hidroelectrică Vidraru; derivația sub presiune; barajul Vidraru.

Lucrările de retehnologizare constau în special în reabilitarea sau înlocuirea echipamentelor mecanice și electrice și a instalațiilor aferente vor avea în vedere următoarele obiecte:

BARAJ

 1. Stație 20 kV Tunel și Post Trafo 20/0,4 kV Tunel (celule, echipamente de comutație, transformatoare de putere, dulapuri de alimentare și distribuție, echipamente de măsurare și monitorizare, gospodării de cabluri etc.)
 2. Instalații și echipamente electromecanice (grătare admisie apă, blindaje galerii, vane, GUP, dulapuri de alimentare și distribuție, echipamente de măsurare și monitorizare, gospodării de cabluri, instalații de aerisire, instalații de epuisment, instalații de legare la pământ etc.)

DERIVAȚIA SUB PRESIUNE

 1. Post trafo 20/0,4 kV Priza de apă (celule, echipamente de comutație, transformatoare de putere, dulapuri de alimentare și distribuție, echipamente de măsurare și monitorizare, gospodării de cabluri etc.)
 2. Instalații și echipamente electromecanice Priza de apa (grătar admisie apă, vane, GUP, dulapuri de alimentare și distribuție, echipamente de măsurare și monitorizare, gospodării de cabluri, instalații de aerisire, instalații de epuisment, instalații de legare la pământ etc.)

CENTRALĂ

 1. Vane sferice Dn 1600 mm și instalații auxiliare (vane, instalații de acționare, echipamente de măsurare și monitorizare etc.)
 2. Instalații și echipamente mecanice și electrice (turbine hidraulice, instalații auxiliare, regulatoare automate de turație, generatoare verticale sincrone de 65 MVA și instalații auxiliare, transformatoare de putere de 45 MVA, transformatoare de servicii internet stații de medie tensiune, gospodării de cabluri, instalații de curent alternativ și curent continuu, instalații de protecții, automatizare, comanda, monitorizare, instalație de legare la pământ, instałații mecanice auxiliare (apă de răcire, epuisment, aer comprimat), instalații PSi;

De asemenea, retehnologizarea AHE Vidraru presupune și golirea lacului de acumulare până la cota 699 mdM, care va fi realizată etapizat și controlat conform unui Program de golire, agreat cu ANAR, activitate urmată apoi de reumplerea acestuia.

Finanțarea obiectivului de investiții Retehnologizare AHE Vidraru se face din surse proprii.

Vidraru este una dintre cele mai importante centrale pe care le operează Hidroelectrica, cu o putere instalată de 220 MW în cele patru grupuri. Prin realizarea lucrărilor se urmărea creşterea puterii active a fiecărui hidroagregat, de la 55 MW la minimum 58,8 MW, în condiţiile asigurării unei mai bune fiabilităţi, a scăderii necesarului de mentenanţă şi a creşterii siguranţei în exploatare. De asemenea, ar urma să se modernizeze şi staţia de transformare şi sistemele de automatizări, potrivit cerințelor companiei de la licitațiile trecute.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole