Vin vești rele de la Finanțe: deficitul bugetar s-a adâncit

Publicat: 29 aug. 2023, 20:30, de Cristian Matache, în ESENȚIAL , ? cititori
Vin vești rele de la Finanțe: deficitul bugetar s-a adâncit

România a înregistrat un deficit bugetar mai mare decât în 2022, cu venituri în creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB.

Execuția bugetului general consolidat în primele șapte luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB față de deficitul de 26,7 miliarde de lei, respectiv 1,89% din PIB, aferent primelor șapte luni ale anului 2022.

Când se spune că deficitul bugetar s-a adâncit, se atrage atenția asupra faptului că bugetul guvernului a devenit mai nesustenabil și poate necesita acțiuni pentru a fi gestionat mai eficient sau pentru a fi redus în viitor, pentru a evita problemele financiare pe termen lung.

Veniturile totale au însumat 288,06 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului curent, în creștere cu 11,5% (an/an). Evoluția a acestora a fost susținută de avansul încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii și venit, contribuții de asigurări, impozitul pe profit și TVA. Veniturile fiscale au consemnat o dinamică pozitivă mai temperată – influențate și de diminuarea încasărilor din redevențe, pe fondul descreșterii prețurilor energiei, în timp ce încasările din accize au cvasi-stagnat.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 326,66 miliarde de lei au crescut în termeni nominali cu 14,6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe primele șapte luni ale anului 2023 au
înregistrat o creștere cu 0,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2022, de
la 20,2% din PIB la 20,5% din PIB.