Astăzi începe plata dobânzilor la CUPON 2 din programul Fidelis

Publicat: 08 apr. 2024, 07:53, de Alexandru Bogdan Grigoriev, în Business , ? cititori
Astăzi începe plata dobânzilor la CUPON 2 din programul Fidelis
Valori record atrase prin Fidelis

Depozitarul Central va începe astăzi plata sumelor de bani aferente CUPON 2 pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor în cadrul programului Fidelis.

Valoarea dobânzii aferente fiecărui titlu de stat Fidelis este de 5,50 lei.

Deţinătorii de titluri de stat care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul deţinătorilor emitentului, la data de 28 martie 2024.

Deţinătorii de titluri de stat care sunt clienţi ai unui participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia.

Pentru deţinătorii de titluri de stat care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare şi registru.