Calendar Evaluare Națională 2021. Când începe înscrierea pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

Elevii claselor a VIII-a susțin examenul de Evaluare Națională 2021 la finalul lunii iunie,calendarul a fost modificat din cauza pandemiei de COVID-19. Probele scrise vor începe pe 22 iunie, iar înscrierea elevilor care susțin examenele va începe în perioada 7-11 iunie 2021.

Elevii claselor a VIII-a susțin și anul acesta examenul de Evaluare Națională, în baza căruia se vor putea înscrie apoi la liceu sau la școlile profesionale.

Calendar Evaluare Națională 2021

 • 7-11 iunie 2021 –Înscrierea la evaluarea națională
 • 22 iunie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă
 • 24 iunie 2021 – Matematica – probă scrisă
 • 25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 29 iunie 2021, până la ora 14:00 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 29 iunie 2021, ora 16:00 – ora 19:00 – 30 iunie 2021, ora 8:00 – ora 12:00 – Depunerea contestațiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Pentru elevii care vor fi în izolare sau în carantinare locală în perioada în care se susțin probele de Evaluare Națională 2021, Ministerul Educației a decis organizarea unei sesiuni speciale.

Calendarul sesiunii speciale de Evaluare Națională 2021

 • 28 iunie – 2 iulie 2021 – Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale
 • 5 iulie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă
 • 6 iulie 2021 – Matematica – probă scrisă
 • 7 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 9 iulie 2021 – ora 12:00 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 9 iulie 2021 -orele 14:00 – 20:00 – Depunerea contestațiilor
 • 10-11 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor 12 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00)

Admiterea la liceu 2021 va avea loc după afișarea rezultatelor din sesiunea specială. Astfel, înscrierea va începe pe 16 iulie, iar repartizarea computerizată se va face pe 24 iulie.

Programa pentru Evaluare Națională 2021

Elevii claselor a VIII-a susțin examenele de Evaluare Națională la două discipline, Limba și literatura română și Matematică. Clasele de minorități susțin examen și la Limba și literatura maternă.

Vezi aici programa pentru Evaluare Națională 2021 publicată de Ministerul Educației

Programa pentru Evaluarea Națională 2021 la Limba și Literatura Română

Potrivit programei la disciplina Limba și literatura română, examenul urmărește verificarea unor cunoștințe acumulate pe parcursul claselor V-VIII.

Programa la Limba română este structurată pentru a verifica o serie de competenţe generale și specifice: Receptarea textului scris de diverse tipuri, redactarea textului scris, utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise și exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.

Programa pentru Evaluarea Națională 2021 la Matematică

Programa pentru disciplina Matematică urmărește competențele privind identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar; prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale; exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată; analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date și modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii.

Programa are următoarele domenii de conținut:

Mulțimi. Numere

Subdomeniu: Mulțimi

Subdomeniu: Mulțimea numerelor naturale.

 • Operaţii cu numere naturale
 • Divizibilitatea numerelor naturale

Subdomeniul: Mulțimea numerelor întregi

Subdomeniul: Mulțimea numerelor raționale

 • Fracţii ordinare
 • Fracţii zecimale
 • Număr raţional

Subdomeniul: Mulțimea numerelor reale

Algebră

 • Calcul algebric
 • Ecuații. Inecuații. Sisteme de ecuații
 • Funcții

Geometrie

 • Noțiuni geometrice fundamentale în plan și spațiu, lungimi de segmente, măsuri de unghiuri
 • Figuri geometrice: triunghiul, patrulatere, cercul
 • Corpuri geometrice
 • Organizarea datelor, probabilități și elemente de statistică matematică
 • Rapoarte. Proporții
 • Organizarea datelor, probabilități și elemente de statistică matematică

Cum se desfășoară examenul de Evaluare Națională 2021

Accesul elevilor în unitățile de învățământ se face până cel târziu la ora 8.30. Ei sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Proba începe la ora 9.00, când în fiecare sală se deschid plicurile cu subiectele multiplicate.

Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, din momentul în care au fost distribuite toate subiectele în clasă.

Elevii trebuie să știe că au voie să folosească doar pastă/cerneală albastră pentru scris și creion negru în cazul în care au de făcut desene.

În timpul examenului sălile sunt monitorizate audio-video, este interzisă introducerea în săli a obiectelor tip ghiozdan, rucsac, genți, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări; mijloace electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

Pe parcursul celor două ore de examen, elevii nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul; cei surprinși în aceste situații pot fi eliminați din examen.

Subiecte pregătitoare pentru Evaluare Națională 2021

Mai multe articole...

Cele mai citite articole