Dezmăț la Informatică Feroviară, filiala CFR: salarii și bonusuri mai mari pentru toată lumea

Publicat: 22 mai 2024, 15:30, de Cristian Matache, în Business , ? cititori
Dezmăț la Informatică Feroviară, filiala CFR: salarii și bonusuri mai mari pentru toată lumea

Cheltuielile cu salariile la compania Informatică Feroviară, filială a CFR, cresc cu 17% în 2024 față de anul trecut, iar bonusurile cu 6,65%. Bani în plus primesc și directorii.

Un proiect comun al miniștrilor Finanțelor, Transporturilor și Muncii prevede creșterea veniturilor salariaților și șefilor companiei Informatica Feroviară, filială a CFR. Astfel, cheltuielile cu personalul, în valoare de 33.049,89 mii lei, au fost programate în creștere în anul 2024 cu 15,93%, respectiv cu suma de 4.541,84 mii lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 2108/5424/2493/2023.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială au fost respectate prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 și creșterea cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială programat pentru anul 2024 la valoarea de 30.071,96 mii lei a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 73, alin. (1) lit. a) și e),  respectiv alin. (3), (4), (5) și (6)  din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024 și fost estimat în creștere cu 16,17% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2023, în valoare de 25.886,14 mii lei, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 2108/5424/2493/2023 și în creștere cu 26,71% față de valoarea realizată la 31.12.2023, respectiv în valoare de 23.732,58 mii lei. Cheltuielile de natură salarială sunt compuse din:

– Cheltuieli cu salariile, în valoare de 27.751,50 mii lei (în creștere cu 17,04% față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 2108/5424/2493/2023);

– Bonusuri, în valoare de 2.320,46 mii lei (în creștere cu 6,65% față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 2108/5424/2493/2023), din care:

  • 875,24 mii lei cheltuieli sociale, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în creștere cu 319,94 mii lei față de suma aprobată în anul 2023;
  • 1.445,22 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 115,32 mii lei față de suma aprobată în anul precedent conform Ordinului comun nr. 2108/5424/2493/2023, prin acordarea tichetelor de masă doar salariaților care au salarii nete mai mici de 8.000 lei inclusiv, conform prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, întrucât în conformitate cu prevederile art. XLI.- (1) nu pot fi acordate, societatea înregistrând pierderi provenite din anii precedenți și nerecuperate.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2024, în cuantum de 4.185,82 mii lei, se datorează:

– creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, cu suma de 1.553,17 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025–2027 și scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finanțelor;

– creșterii cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, cu suma de 2.632,65 mii lei, conform art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2023, în sumă de 30.071,96 mii lei, nu depășește nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli  al anului 2023, prin Ordinul comun nr. 2108/5424/2493/2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 2.301,74 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  1. pentru directori – valoarea este de 995,92 mii lei. Anul trecut s-au plătit 979,19 mii lei.
  2. pentru consiliul de administrație – valoarea este de 1.305,82 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 6.103,70 mii lei, sunt estimate în scădere în anul 2024 cu 6,30% faţă de valorile realizate în anul 2023.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 258 salariați, la fel ca nivelul programat pentru anul 2023, aprobat prin ordinul comun 2108/5424/2493/2023 și mai mare cu 40 față de numărul de personal realizat la finele anului 2023,  iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2024 este de 235 salariați.

Productivitatea muncii, calculată în unităti valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, a fost programată în anul 2024 în valoare de 209,60 mii lei, în creștere cu 11,47% față de nivelul realizat în anul 2023.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, prognozat în anul 2024 este în valoare de 10.353,45 lei/persoană, în creștere cu 10,17% față de câștigul realizat al anului 2023, cu respectarea art. 73, alin. (11) din Legea nr. 421/2023. Asta înseamnă 6.057 de lei în mână.

Productivitatea muncii, calculată în unităti05 valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, a fost programată în anul 2023 în valoare de 173,93 mii lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, prognozat în anul 2023 este în valoare de 8.326,44 lei/persoană, în procent de 92,75% față de câștigul realizat al anului 2022, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în valoare de 173,93 mii lei/persoană, în procent de 92,79% față de nivelul productivității muncii realizate la data de 31.12.2022.

Societatea “Informatică Feroviară” – S.A. funcționează ca societate pe acțiuni, ca filială a acționarului unic Compania Națională de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A., din anul 2002, în baza Hotărârii de Guvern nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul de activitate al societății este realizarea de profit prin producția, analiza, proiectarea, configurarea și vânzarea de programe și aplicații informatice, testarea și mentenanța acestora, servicii de prelucrare, proiectare baze de date, instalare și administrare sisteme și rețele de calculatoare, reglementare în domeniul informaticii feroviare, control acces sisteme, baze date, gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii informatice și a patrimoniului propriu.

Veniturile obținute de Societatea “Informatică Feroviară” – S.A. sunt realizate exclusiv din surse proprii, venituri rezultate din încheierea de contracte de prestări servicii informatice, dezvoltare software la comandă orientat către client cu operatori din domeniul de transport feroviar de marfă și călători, interni și externi.