EXCLUSIV. Guvernul României pune gratuit la dispoziția Fondul European de Investiții din PNRR un fond de risc de 400.000.000 de euro

Pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este postat un contract de finanțare uriaș între Guvernul României și Fondul European de Investiții privind constituirea unui fond de risc pentru redresare în cadrul PNRR de 29,2 miliarde de euro despre care nu s-a făcut nicio referire publică, dar care are implicații uriașe pentru țara noastră și-ar putea arunca în aer clasa politică de la noi.

Fond de risc pentru redresare pentru a aborda eșecul pieței legat de accesul la finanțare rezultat în urma crizei COVID-19

Pe data de 30 decembrie 2021 se semna la București de către ministrul Dan Vîlceanu contractul de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții (EIF) privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) (vezi documentul în facsimil).

Numai că despre acest contract nu s-a făcut nicio referire publică, dar modul de derulare, dar mai ales clauzele ridică mari semne de întrebare care ar trebui să dea de gândit instituților de forță ale statului chiar și Băncii Naționale a României. Părțile convin prin prezenta să denumească acest instrument financiar de capital de risc ca Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare (denumit în continuare „REF”).

Practic, prin acest contract semnat de către ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, ”Guvernul României (GoR) desemnează prin prezenta EIF să acționeze în numele EIF, dar pentru și pe seama și pe riscul GoR, ca să implementeze și să gestioneze fondurile și resursele puse la dispoziție de către GoR în cadrul REF și să îndeplinească celelalte funcții și îndatoriri în legătură cu REF”.

Astfel, GoR și EIF au încheiat acest Contract de Finanțare care se încheie la 30 iunie 2026 în scopul, printre altele, de ”Înființare a REF, ca un bloc de finanțare separat (vehicul neîncorporat) în cadrul EIF, pentru și pe seama și pe riscul GoR”, dar și ”desemnare a EIF să opereze și să gestioneze sumele puse la dispoziția REF, în temeiul prezentului Contract, prin care EIF acționează în nume propriu, dar pentru și pe seama și pe riscul GoR cu scopul de a sprijini GoR în îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR în legătură cu REF (de exemplu, jaloanele relevante, așa cum sunt definite de CID)”.

Obiectivul REF este ”de a aborda eșecul pieței legat de accesul la finanțare rezultat în urma crizei COVID-19, în mod esențial, prin facilitarea accesului la finanțare pentru Beneficiarii Finali (așa cum sunt definiți mai jos) și îmbunătățirea condițiilor de finanțare pentru Beneficiarii Finali activi în România prin implementarea unui instrument de capital de risc”.

”Fondul European de Investiții (EIF) nu își asumă nicio obligație cu privire la îndeplinirea acestor jaloane”

Totodată, în acest contract, ”GoR confirmă că este singurul responsabil pentru îndeplinirea oricăror obligații asumate în cadrul PNRR față de Uniunea Europeană, inclusiv (dar fără a se limita la) îndeplinirea jaloanelor în legătură cu REF cu sprijinul EIF”, dar ”Pentru a evita orice dubiu, EIF nu își asumă nicio obligație cu privire la îndeplinirea acestor jaloane, în afară de implementarea REF în conformitate cu Strategia de investiții”.

Prin urmare, conform contractului, ”GoR renunță la, dreptul de a introduce orice acțiune sau de a depune orice reclamație împotriva EIF pentru încălcarea contractului care derivă din prezentul Contract și implementarea și gestionarea REF de EIF, cu excepția cazului în care astfel de costuri, pretenții, daune, pierderi, răspunderi sau cheltuieli ale GoR rezultă în mod direct din fraudă, abatere intenționată sau neglijență gravă a EIF în executarea prezentului Contract”.

Mai mult, se mai stipulează că ”Pentru a evita orice dubiu, EIF nu va fi în niciun caz răspunzător în fața GoR sau a oricărei alte persoane pentru daune consecutive, pierderi de profit sau daune exemplare sau punitive”.

”Guvernul României se angajează să pună la dispoziția fondului de risc pentru redresare suma de 400.000.000 de euro”

Prin acest contract, ”GoR se angajează prin prezenta să pună la dispoziția REF o sumă totală egală cu Contribuția Angajată care se va ridica la 400.000.000 EUR (care va include, pentru a evita orice dubiu, Comisioanele de Administrare, Comisioanele de Performanță și orice Cheltuieli Suplimentare Neprevăzute)”. Astfel, „Prima Tranșă” înseamnă o sumă de 50.000.000 EUR din Contribuția Angajată plătibilă EIF, iar „Tranșe Ulterioare” înseamnă orice tranșă care urmează Primei Tranșe, egală cu o sumă de 50.000.000 EUR din Contribuția Angajată plătibilă EIF.

Dar, ”Pentru a evita orice dubiu, Contribuția Angajată va acoperi Angajamentele către Fonduri care, la rândul lor, acoperă costurile și comisioanele la nivelul Intermediarilor Financiar și al Fondurilor Subiacente”. Totodată, Guvernul României ”se angajează să nu retragă sau să anuleze nicio parte din Contribuția Angajată (indiferent dacă această sumă a fost sau nu plătită efectiv către EIF), cu excepția cazului în care GoR și EIF sunt de acord cu retragerea sau anularea în scris”.

Mai trebuie subliniat că ”contul Bancar REF va fi deschis de EIF în nume propriu, acționând pe seama și pe riscul GoR, la o instituție financiară selectată de EIF în conformitate cu Cadrul juridic, de conformitate și operațional EIF și menținut de EIF, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu acest cadru”, iar ”EIF va fi autorizat să transfere Contul Bancar REF către orice bancă la alegerea sa și să deschidă un cont bancar în nume propriu și aparținând EIF pentru a servi drept Cont Bancar REF”.

Comitet de investiții desemnat de Guvernul României

Pentru derularea acestui contract, se va înființa un ”Comitet de Investiții cu scopul principal de a aproba, monitoriza și supraveghea punerea în aplicare a Strategiei de investiții și a aproba semnarea de Angajamente conform prezentului Contract”.

Acest Comitet  de Investiții ”va fi înființat de către GoR, care va comunica datele de contact ale membrilor CI către EIF în scris în termen de 10 Zile Lucrătoare de la numirea acestora”.

”Comision fix de administrare de 0,45% pe an”

Prin acest contract, ”GoR este de acord ca, având în vedere implementarea și gestionarea de către EIF a REF, să plătească către EIF Comisioanele de administrare de la Data Intrării în Vigoare (indiferent dacă vreo parte din resursele REF a fost sau nu deja angajată efectiv la acea dată) și Comisioanele de performanță până la Data Programată a Rezilierii”.

De asemenea, în acest contract s-a inclus și un ” comision fix de administrare de 0,45% pe an din Contribuția Angajată va fi plătibil de către REF către EIF, semestrial, sub formă de arierate”, dar și ”Un comision variabil de performanță de 0,1% pe an din Angajamentele Active în Fondurile Subiacente la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, plătibil anual sub formă de arierate de la Data Intrării în Vigoare”.

Totodată, în contract se stipulează că ”Cheltuielile Suplimentare Neprevăzute nu vor depăși, ca medie anuală, de la Data Intrării în Vigoare până la Data Programată de Reziliere, 0,3% din Contribuția Angajată”. Rămâne de văzut ce implicații va avea acest contract atât în derularea PNRR cât și pentru economia României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Petrecere PORNO de 8 Martie în cel mai luxos club din...

Mai multe doamne și domnișoare din lumea politică și din lumea de business a Bucureștiului au petrecut într-un club luxos alături de un bărbat...

Un autocar cu 44 de pasageri a luat foc pe A1,...

Un autocar în care se aflau 44 de pasageri a luat foc marți dimineață, pe autostrada A1, între Sebeș și Sibiu. Călătorii au reușit...