Firma oficială a SRI se mărește și estimează venituri aproape duble în 2023

Publicat: 22 mart. 2023, 07:57, de Cezar Amariei, în News , ? cititori
Firma oficială a SRI se mărește și estimează venituri aproape duble în 2023

Crizele multiple prin care trece omenirea, implicit România, nu par să afecteze firma oficială a Serviciului Român de Informații: pentru acest an, estimează o creștere a veniturilor de cel puțin 66% și își mărește personalul cu o treime față de cel de anul trecut. Regia speră și să facă un profit de peste 12 milioane de lei.

Regia Autonoma RASIROM, compania oficială a SRI, este conform propriei descrieri „un antreprenor general ce oferă servicii specializate în domeniul proiectelor de securitate fizică și cibernetică, inclusiv pentru instituțiile care dețin infrastructuri critice”.

La ce performanțe se așteaptă firma SRI

Conform proiectului de buget de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2023, Rasirom face următoarele estimări privind principalii indicatori economico-financiari:

I. Veniturile totale în valoare 456.956.000 lei, în creștere cu 66% față de veniturile aprobate prin BVC 2022, în valoare de 274.690.000 lei, pe fondul estimării creșterii veniturilor din exploatare, ca urmare a extinderii activității. Din totalul veniturilor în valoare de 456.956.000 lei, 98% – în valoare de 447.318.000 lei – sunt venituri provenite din contracte şi comenzi semnate, iar diferența de 2% – în valoare de 9.638.000 lei – este compusă din venituri financiare, venituri din producţia de imobilizări.

II.Cheltuielile totale în valoare de 444.855.000 lei au fost estimate în condiții de maximă eficiență și sunt în directă corelație cu nivelul veniturilor totale. Pentru propunerea de buget 2023, cheltuielile totale prezintă o creștere de 66% față de cheltuielile aprobate prin BVC 2022.

Creșterea acestora este determinată în principal de creșterea cheltuielii cu bunuri și servicii și de creșterea cheltuielii cu personalul şi este în strictă corelaţie cu creşterea veniturilor.

III. Profitul brut estimat este 12.101.000 lei. Pentru anul 2023, Regia prevede în bugetul de venituri și cheltuieli un profit brut în procent de 2,65% raportat la venituri.

IV. În intervalul ianuarie – decembrie 2023 numărul de angajați va fi suplimentat cu 90 față de numărul aprobat prin BVC 2022 (creștere de la 255 la 345).

„Indicele de creştere a câștigului mediu brut lunar pe salariat nu depăşește indicele de creştere a productivităţii muncii calculat în unităţi valorice sau fizice, după caz”, se arată în proiectul de buget.

Ce face firma oficială a SRI

Conform propriei pagini web, obiectul de activitate al Regiei îl constituie proiectarea și integrarea de sisteme de supraveghere, pază și alarmare, detecție, semnalizare și stingere automata a incendiului, dispecerizarea semnalizărilor, controlul biometric și autentificarea identității, televiziune cu circuit închis, protecția perimetrelor, sisteme de management al securității informațiilor (protecția și transmiterea informațiilor /datelor clasificate), procesarea imaginilor, controlul antiterorist, clădiri inteligente – BMS, analiză de risc și consultanță.

„Răspundem cu promptitudine și profesionalism cerințelor pieței de sisteme de securitate din România. Sprijinim întotdeauna clientul în alegerea soluțiilor optime și realizăm soluții integrate privind organizarea protecției și securității persoanelor, bunurilor și activităților la cel mai înalt nivel de calitate pentru a veni în întâmpinarea dorințelor și necesităților acestuia”, transmit reprezentanții companiei.

Rasirom funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, susținându-și întreaga activitate din surse proprii, fără a beneficia de subvenții și transferuri de la bugetul de stat.