Încep înscrierile la grădiniță și creșă. Când se afișează lista cu cei admiși

Publicat: 26 mai 2024, 18:10, de Corina Oprea, în SOCIAL , ? cititori
Încep înscrierile la grădiniță și creșă. Când se afișează lista cu cei admiși
sursa: freepik

Încep înscrierile la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2024-2025. A fost publicat calendarul cu perioada în care trebuie depuse dosarele, aprobarea acestora, dar și perioada în care are loc o a doua tranșă de înscrieri.

Când au loc înscrierile la grădiniță și creșă

Încep înscrierile pentru grădiniță și creșă. Prima etapă de înscriere pentru copiii care nu au mai fost înainte la creșă sau grădiniță se desfășoară între 27 mai și 14 iunie, conform metodologiei și calendarului stabilite de Ministerul Educației.

Listele cu copiii înscriși și locurile disponibile după prima etapă vor fi afișate pe 14 iunie. A doua etapă de înscriere va avea loc între 17 iunie și 5 iulie, iar pe 5 iulie vor fi afișate listele finale cu copiii înscriși și locurile rămase libere.

Între 19 și 29 august se va desfășura etapa de ajustări, destinată copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape și nu au participat la înscriere. Listele cu copiii înscriși și locurile libere după etapa de ajustări vor fi afișate pe 30 august.

Conform Ministerului Educației, sistemul național de învățământ preuniversitar include educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Copiii sunt organizați în grupe de vârstă omogene, dar pot fi formate și grupe eterogene.

Părinții vor putea exprima trei opțiuni pentru înscrierea copiilor la grădiniță și creșp în anulo școlar 2024 – 2025. Pentru asta, ai nevoie de următoarele documente:

  • Copie după certificatul de naștere al copilului;
  • Copie după actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
  • Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
  • Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La începutul anului se mai atașează la dosar următoarele documente:

  • Adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința va fi necesară în prima zi în care copilul se prezintă la unitatea de învățământ
  • Avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.