Mic îndrumar pentru interacțiunea cu transgenderii la alegerile din 9 iunie

Publicat: 28 mai 2024, 19:51, de Magda Marincovici, în ALEGERI , ? cititori
Mic îndrumar pentru interacțiunea cu transgenderii la alegerile din 9 iunie
Accept persoane transgender BEC alegeri

Biroul Electoral Central a transmis o circulară către birourile electorale cu „un mic îndrumar pentru interacţiunea cu persoanele transgender în context electoral”, elaborat de Asociația Accept, având în vedere că datele din actele de identitate ale acestor persoane nu corespund sau nu corespund în totalitate cu înfățișarea acesteia.

”În multe cazuri, în ce priveşte persoanele transgender, datele ce se regăsesc în actele de identitate nu corespund sau nu corespund în totalitate cu înfăţişarea persoanei. Astfel, pot exista situaţii în care prenumele şi menţiunile privind sexul să difere de modul în care persoana se prezintă lumii, ca bărbat sau femeie. De asemenea, pot exista diferenţe şi în ce priveşte fotografia din cartea de identitate, determinate de faptul că persoana trece printr-o tranziţie medicală, cu efecte progresive asupra aspectului său fizic. Aceste neconcordanţe dintre actele de identitate şi identitatea de gen a persoanei sunt un rezultat al unei proceduri de recunoaştere juridică a genului a statului român, lipsită de accesibilitate, previzibilitate şi claritate, contrară drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum reiese şi din hotărârea CEDO în cauza X şi Y c. României”, precizează  Asociaţia Accept în ”îndrumarul” trimis către Biroul Electoral Central (BEC).

Asociația Accept a solicitat BEC ca ”îndrumarul” să fie comunicat structurilor teritoriale sau birourilor electorale.

BEC a emis în acest sens o circulară în care se precizează:

”…vă comunicăm îndrumarul pentru interacţiunea cu persoanele transgender în context electoral, cu rugămintea comunicării acestuia către structurile teritoriale sau birourile electorale de circumscripţie inferioare, după caz, în vederea prezentării informaţiilor şi recomandărilor înscrise în îndrumar, cu ocazia instruirilor preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi cu ocazia instruirilor operatorilor de calculator desemnaţi”.

Potrivit reprezentanților Accept,  3% din populația adultă a României se identifică drept persoane trans (Ipsos Pride 2023)”.