Parlamentul European adoptă o lege pentru restaurarea a 20% din terenul și marea UE

Publicat: 27 feb. 2024, 16:31, de Vlad Stefan Orjan, în Internațional , ? cititori
Parlamentul European adoptă o lege pentru restaurarea a 20% din terenul și marea UE

Parlamentul European a adoptat o lege privind restaurarea naturii, care impune statelor membre ale Uniunii Europene să restaureze cel puțin 20% din terenul și marea UE până în 2030 și toate ecosistemele aflate în nevoie de restaurare până în 2050. Legea a fost agreată cu statele membre și are ca scop revitalizarea ecosistemelor degradate în toate statele membre, contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul climei și biodiversității și sporirea securității alimentare.

Pentru a îndeplini obiectivele generale ale UE, statele membre trebuie să restaureze cel puțin 30% din habitatele acoperite de noua lege (de la păduri, pajiști și zone umede la râuri, lacuri și recife de corali) de la o stare slabă la una bună până în 2030, crescută la 60% până în 2040 și 90% până în 2050. Până în 2030, se acordă prioritate zonelor Natura 2000, conform poziției Parlamentului. Odată ce un teritoriu ajunge într-o stare bună, statele membre trebuie să se asigure că nu se deteriorează semnificativ, fiind necesare planuri naționale de restaurare.

Pentru a îmbunătăți biodiversitatea în ecosistemele agricole, țările UE trebuie să facă progrese la două dintre următoarele trei indicatori: indicele fluturelui de pe pajiștile agricole, ponderea terenurilor agricole cu caracteristici de peisaj de înaltă diversitate și stocul de carbon organic în solul mineral al terenurilor arabile. Măsurile pentru creșterea indicelui comun al păsărilor de pe terenurile agricole trebuie, de asemenea, luate, deoarece păsările sunt indicatori buni ai stării generale a biodiversității.

Legea prevede și o frână de urgență, astfel încât obiectivele pentru ecosistemele agricole pot fi suspendate în cazuri excepționale dacă acestea reduc semnificativ terenul necesar pentru producția suficientă de alimente pentru consumul UE.

Legea solicită, de asemenea, o tendință pozitivă în mai mulți indicatori ai ecosistemelor forestiere și plantarea a încă trei miliarde de arbori. Statele membre vor trebui să restaureze cel puțin 25.000 de kilometri de râuri în râuri cu flux liber și să asigure că nu există o pierdere netă în suprafața totală națională a spațiilor verzi urbane și a acoperișului de arbori urban.

După vot, raportorul César Luena (S&D, ES) a declarat: „Astăzi este o zi importantă pentru Europa, deoarece trecem de la protejarea și conservarea naturii la restaurarea ei. Noua lege ne va ajuta, de asemenea, să îndeplinim multe dintre angajamentele noastre internaționale în domeniul mediului. Regulamentul va restaura ecosistemele degradate respectând în același timp sectorul agricol prin acordarea de flexibilitate statelor membre.”

Următorul pas este adoptarea acordului cu statele membre de către Consiliu, înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și de a intra în vigoare după 20 de zile.

Peste 80% dintre habitatele europene se află într-o stare precară. Comisia a propus pe 22 iunie 2022 o lege privind restaurarea naturii pentru a contribui la recuperarea pe termen lung a naturii afectate din întreaga Uniune Europeană, pentru a atinge obiectivele UE în domeniul climei și biodiversității și pentru a îndeplini angajamentele internaționale ale UE, în special cadrul global de biodiversitate Kunming-Montreal al ONU. Potrivit Comisiei, noua lege ar aduce beneficii economice semnificative, deoarece fiecare euro investit ar produce cel puțin 8 euro în beneficii. Această legislație răspunde așteptărilor cetățenilor privind protejarea și restaurarea biodiversității, peisajelor și oceanelor, așa cum au fost exprimate în propunerile 2(1), 2(3), 2(4) și 2(5) ale concluziilor Conferinței privind Viitorul Europei.