PPC, moștenitoarea Enel, îi ține în întuneric pe locuitorii dintr-o comună de la malul mării

Publicat: 08 apr. 2024, 17:48, de Cristian Matache, în ACTUALITATE , ? cititori
PPC, moștenitoarea Enel, îi ține în întuneric pe locuitorii dintr-o comună de la malul mării

Locuitorii din Lumina, județul Constanța, stau mai mult în întuneric pentru că au parte de nenumărate pene de curent pe care distribuitorul PPC nu le poate rezolva.

Un document semnat de șeful ANRE, George-Sergiu Niculescu, arată că numărul de deranjamente în localitatea Lumina din județul Constanța este crescut. ”Din informațiile transmise prin solicitarea referită reiese că întreruperile care afectează utilizatorii rețelei din zona localității Lumina sunt întreruperi ca urmare a suprasolicitării rețelei electrice, în contextul dezvoltării urbanistice și a creșterii consumului de energie electrică în zonă”, se spune în document.

Distribuitorul de energie electrică pentru comuna Lumina este Rețele Electrice Dobrogea SA, companie care are în concesiune rețeaua de distribuție a energiei electrice pentru regiunea Dobrogea și în virtutea obligațiilor legale pe care le are în această calitate, exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă rețeaua electrică. Rețele Electrice Dobrogea SA este o societate care aparține grecilor de la PPC, moștenitorii afacerilor din România ale italienilor de la Enel.

Comuna Lumina, care se află deja în zona metropolitană a municipiului Constanța, figurează în evidențele RED cu 4103 locuri de consum și este alimentată din Stația 110/20 kV Lumina care este echipată cu un transformator 110/20 kV 16 MVA. Vârful de sarcină înregistrat în vara anului 2023 a fost de 32% din capacitatea transformatorului și consumul de energie electrică al zonei nu impune lucrări de creștere a capacității, la nivelul stației existând un disponibil de 7,5MW. Zona localității este alimentată prin 7 linii de medie tensiune, dintre care 2 alimentează majoritar consumatorii din Lumina. Încărcările măsurate ale celor două linii de medie tensiune sunt de 39% și 46% din valorile admisibile și există un disponibil de 2,5MW la nivelul celor 2 linii. La joasă tensiune, la nivelul posturilor de transformare de rețea, au fost măsurate încărcări situate în intervalul 20%-50% din capacitatea disponibilă. Ca atare, din măsurătorile efectuate de operatorul de distribuție rezultă că nu sunt necesare lucrări de dezvoltare pentru creșterea capacității rețelei. RED ne-a comunicat de asemenea faptul că nu sunt înregistrate solicitări de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din partea autorităților locale ori a unor grupuri de utilizatori.

Din analiza operatorului asupra datelor istorice privind indicatorii de calitate ai serviciului de distribuție a fost identificată rețeaua de joasă tensiune aferentă PTA 1097 ca fiind una cu un număr al deranjamentelor crescut. În planul de dezvoltare al rețelei RED pentru perioada 2024-2033 este prevăzută o investiție de modernizare a rețelei de joasă tensiune aferentă PTA 1097, planificată pentru anul 2027. Operatorul are posibilitatea de a devansa data de execuție a lucrării, la prima revizie a planului de dezvoltare.

Locuitorii din Lumina vor să vină la București, la sediul ANRE

Conform deputatului Dumitru Focșa, dezvoltarea urbanistică accelerată a zonei a depășit capacitatea rețelei electrice, aceasta din urmă nemaireușind să facă față provocărilor actuale, multitudinii de consumatori instalați, ceea ce a condus la întreruperi frecvente ale distribuirii energiei electrice spre nemulțumirea locuitorilor care s-au văzut puși nu numai în imposibilitatea de a-și folosi aparatele electrocasnice și electronice, dar să își și plătească eventualele daune survenite în urma deselor pene de curent, ca să nu mai amintesc de disconfortul creat. Deputatul susține că s-au strâns peste 1.000 de semnături ale cetățenilor care reclamă problemele cu electricitatea, iar disperarea oamenilor a ajuns până acolo încât se vorbește despre asumarea unor decizii de deplasare cu autocare și mașini proprii la sediul ANRE și la distribuitorii din zonă!

PPC din Grecia este moștenitoarea activelor lăsate de italienii de la Enel, incluzând aici și rețelele de distribuție care generează respectivele pene de curent.

În conformitate cu contractul de vânzare, semnat în data de 9 martie 2023, PPC a plătit aproximativ 1,240 miliarde de euro, echivalentul unei valori a companiilor de aproximativ 1,9 miliarde de euro (100% din acţiuni).

Mai jos vă prezentăm documentul semnat de președintele ANRE în legătură cu problema de la Lumina: