Reforma pensiilor speciale: Noile criterii în cazul angajaților din Justiție și Curtea de Conturi

Publicat: 04 nov. 2022, 08:28, de Cezar Amariei, în SOCIAL , ? cititori
Reforma pensiilor speciale: Noile criterii în cazul angajaților din Justiție și Curtea de Conturi
Sursa foto: Pixabay.com

Îndelung discutate, criteriile referitoare la pensiile speciale ar putea fi în scurt timp timp modificate. Guvernul recunoaște că există, în prezent, o echipă de lucru ce pregătește noile modificări, fără a oferi prea multe detalii. În exclusivitate, Puterea.ro vă prezintă cum arată noile criterii în cazul magistraților, al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor și al Curții de Conturi.

Conform unor surse din Ministerul Muncii, în prezent există în lucru un „Proiect de Ordonanță de Urgență privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, cu respectare Jalon 215 din PNRR”.

Documentul, nefinalizat și neadoptat încă, a fost adus la cunoștința factorilor responsabili de la nivelul coaliției de guvernare. Întrebați de Puterea.ro, reprezentanții Guvernului recunosc că există un grup de lucru constituit la nivelul Ministerului Muncii, fără a oferi însă prea multe lămuriri.

Zilele trecute, Puterea.ro vă prezenta ce propuneri sunt analizate în cazul militarilor, polițiștilor, aviatorilor, al diplomaților și personalului parlamentar.

Prezentăm mai jos, integral, măsurile legislative aflate în discuție la acest moment pentru trei mari categorii profesionale: magistrați, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor și cel al Curții de Conturi. Propunerile nu sunt încă finalizate și adoptate și ar ptea suferi modificări.

Propunerile care vizează magistrații

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 13 septembrie 2005 se modifică după cum urmează  :

Alin. (1) Art. 82 se modifică astfel:

”(1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, magistraţii-asistenţi de la Curtea Constituţională şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare sau de media salarilor de bază brute lunare realizate în ultimele 12 luni, după caz, şi sporurile avute în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării.”

Alin. (2) Art. 82 se abrogă.

Alin. (3) Art. 82 se abrogă.

Alin. (4) Art. 82 se abrogă.

Alin. (5) Art. 82 se modifică astfel:

”(5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1)  în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte dintr-o bază de calcul egală media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare avute în ultimele 12 luni de un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, şi sporurile, în procent, avute în ultimele 12 luni de activitate înainte de data eliberării din funcţie ori, după caz, cu media veniturilor brute lunare realizate şi sporurile avute în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile.”

Alin. (6) Art. 82 se modifică astfel:

” (6) Judecătorii şi procurorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională au dreptul la pensie de invaliditate în cuantum de 65 % din pensia de serviciu.”

Alin. (1) Art. 83 se modifică astfel:

”(1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) pot fi menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege, cu avizul anual al Secţiei pentru judecători sau, după caz, al Secţiei pentru procurori, până la vârsta de 70 de ani.”

Alin. (1) Art. 831 se modifică astfel:

”(1) Judecătorii şi procurorii pot fi pensionaţi anticipat, cu reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute de prezenta lege cu până la 5 ani, în cazul în care depăşesc vechimea în magistratură prevăzută la art. 82 alin. (1) cu cel puţin 5 ani. ”

Alin. (3) Art. 831 se modifică astfel:

”(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective, până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii.”

Alin. (4) Art. 831 se modifică astfel:

”(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) .”

Alin. (1) al art. 84 se modifică astfel:

”(1) Soţul supravieţuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, la pensia de urmaş în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul, actualizată, după caz.”

Alin. (3) al art. 84 se modifică astfel:

”(3) În cazul în care la data decesului procurorul sau judecătorul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani au dreptul la o pensie de urmaş în cuantum de 75% din media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare  avute de susţinătorul decedat în ultimele 12 luni de activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

Alin. (1) al art. 85 se modifică astfel:

”(1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public se suportă din bugetul de stat.”

Alin. (2) al art. 85 se modifică astfel:

”(2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 84 se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”

Propunerile care vizează personalul auxiliar din justiție

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează  :

1.Alin. (1) al art. 685  se modifică astfel:

”(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii,  de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.”

  1. Prevederile alin. (2) și (3), ale art. 685 se abrogă.

Propunerile care vizează angajații Curții de Conturi

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează :

1.Alin. (4) al art. 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Persoanele care au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet pot beneficia de pensie de serviciu, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, în cuantumul prevăzut de lege pentru magistraţi.

2.Alin. (2) al art. 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 25 ani în cadrul Curţii de Conturi beneficiază, la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.”

3.Alin. (3) al art. 51 se abrogă.

4.Alin. (4) al art. 51 se abrogă.

5.Alin. (11) al art. 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(11) De pensie de serviciu beneficiază şi auditorii publici externi care, la data solicitării acestei pensii, sunt pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare determinată potrivit alin. (2), realizate de un auditor public extern în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă.”

Reacția Guvernului

Întrebați de Puterea.ro, reprezentanții Guvernului recunosc faptul că se lucrează la o nouă lege a pensiilor speciale, existând un grup de lucru la Ministerul Muncii.

„Există un grup de lucru constituit, există analize pe care specialiștii de la Ministerul Muncii le fac, există și acea contribuție importantă a Băncii Mondiale. Există, pe de altă parte, și premierul Nicolae Ciucă a subliniat astăzi, inclusiv la vizita pe care a făcut-o la fabrica de camioane Iveco de la Petrești, faptul că pensiile militare, și a accentuat acest lucru, nu sunt pensii speciale, ele sunt pensii care sunt recunoscute ca atare în orice stat civilizat, inclusiv la nivelul Uniunii Europene.

Iar potrivit asigurărilor date de către Ministerul Justiției, în privința magistraților, pentru că și acolo au fost anumite discuții, atât deciziile Curții Constituționale, cât și statutul recunoscut la nivel european sunt garanții care trebuie furnizate acestui corp. În privința, însă, a modului final în care România va asambla acest pachet, la finalul activității pe care o derulează colegii de la Ministerul Muncii împreună cu cei de la cei de la celelalte ministere vom avea un pachet final pe care o să-l prezentăm public”, a transmis Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Acesta a transmis că nu ar trebui să existe motive de îngrijorare în rândul niciunei categorii beneficiare de pensii speciale.

„Modalitatea pe care guvernul o va prezenta în raport cu această situație, în momentul în care este definitivată, va fi prezentată public. Știu, există foarte multe informații care circulă în spațiul public. Nu aș vrea să le cataloghez cel puțin pe toate ca fiind forme separate de realitate, deși, în bună parte, unele dintre ele sunt.

Dar din respect față de opinia publică și mai ales față de cei care, ocazional, devin chiar ținta unor dezinformări, pot să vă asigur că guvernul tratează cu maximă responsabilitate această sarcină pe care și-a asumat-o, și care este până la urmă obligație la nivelul țării noastre, de a clarifica această situație, cu anumite mențiuni: respectiv că pensiile militare nu sunt pensii speciale și că statutul magistraților, așa cum se reflectă el la nivel național, dar și în context european, la care se adaugă și deciziile Curții Constituționale generează un anumit specific.

Deci, având în vedere toate aceste elemente, o să vă rog din nou să avem încredere în specialiștii care lucrează la elaborarea acestui nou cadru, având o miză importantă nu doar din perspectivă financiară, dar și din perspectiva obligațiilor pe care România și le-a asumat”, a completat Cărbunaru.

Întrebat dacă se are în vedere ridicarea plafonului vârstei de pensionare, nu a negat, explicând că va fi vorba de modificări treptate.

„N-aș vrea să fac speculații nici în legătură cu acest lucru și nici în legătură cu alte elemente care circulă în spațiul public. În privința vârstei de pensionare, ca și în cazul altor potențiale schimbări, vor fi luate măsuri etapizat, nu vor fi schimbări bruște în sistem care să genereze dezechilibre.

Și este apelul la rațiune pe care l-au făcut mai mulți membri ai Guvernului în ultima perioadă și pe bună dreptate, pentru că funcționarea sistemului trebuie asigurată și asta implică și o anumită continuitate, deci inclusiv din perspectiva vârstei de pensionare, din datele pe care le am, nu vor fi elemente de schimbare bruscă care să genereze dezechilibre de sistem”, a mai spus Cărbunaru.