Sprijin indirect pentru Ucraina: România își majorează participarea la BERD

Publicat: 23 mai 2024, 06:22, de Cristian Matache, în News , ? cititori
Sprijin indirect pentru Ucraina: România își majorează participarea la BERD

Guvernul României va adopta astăzi un proiect de act normativ care va majora participarea țării la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Această mișcare vine ca răspuns la creșterea capitalului social al BERD, menită să sprijine eforturile băncii de a contribui la redresarea economică a Ucrainei în urma invaziei rusești.

Detalii despre Majorarea Capitalului Social

BERD a aprobat o creștere a capitalului social de 4 miliarde de euro, la care România va contribui cu 19,36 milioane de euro. Această contribuție va fi plătită în cinci tranșe anuale egale, începând cu 2025.

Beneficiile Participării Sporite

Există mai multe motive pentru care România a ales să își majoreze participarea la BERD. În primul rând, va permite țării să își mențină puterea de vot în cadrul băncii și să își consolideze poziția în cadrul constituentei din care face parte.

În al doilea rând, participarea sporită va oferi României acces la un volum mai mare de împrumuturi și asistență tehnică din partea BERD. Acest lucru poate fi benefic pentru proiecte de infrastructură, energie și alte domenii cheie.

Impactul Financiar

Costul total al majorării participării României la BERD este estimat la 19,36 milioane de euro. Această sumă va fi plătită din bugetul de stat, începând cu 2025.

Prin Rezoluția nr. 265 din data de 15 decembrie 2023, a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, s-a stabilit creșterea capitalului, subscrierea acțiunilor și condițiile de plată. Astfel, capitalul social autorizat al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare va fi majorat cu 4 miliard de euro, începând cu 31 decembrie 2024 (400.000 de acțiuni vărsate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10.000 euro).

În conformitate cu articolul 5.3 din Acordul de înființare al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare fiecare membru al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare are dreptul să subscrie, la valoarea nominală, la o proporție din majorarea acțiunilor echivalentă cu raportul dintre acțiunile sale subscrise și capitalul total subscris deținut de Bancă imediat înainte de data Rezoluției, rotunjit în jos la cea mai apropiată acțiune. Fiecare subscriere se efectuează în condițiile stabilite în Rezoluția nr. 265 din data de 15 decembrie 2023. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a transmis prin email în data de 19 ianuarie 2024 informații suplimentare privind etapele următoare care trebuie urmate de Membrii ce doresc să subscrie pentru noile acțiuni autorizate.

La data de 30 iunie 2025, sau înainte, sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025, astfel cum Consiliul de Administrație poate stabili la, sau înainte de 30 iunie 2025, fiecare membru care dorește să subscrie în temeiul Rezoluției nr. 265, va depune la Bancă următoarele documente într-o formă acceptabilă pentru Bancă:

(i) un instrument de subscriere prin care membrul subscrie numărul de acțiuni vărsate precizat în instrumentul respectiv;

(ii) o declarație care să ateste că membrul a întreprins toate demersurile legale și alte demersuri de ordin intern necesare pentru efectuarea subscrierii respective; precum și,

(iii) un angajament prin care membrul să furnizeze toate informațiile pe care le-ar putea solicita Banca în legătură cu aceste demersuri.

Plata acțiunilor vărsate subscrise în temeiul Rezoluției se va face în cinci tranșe anuale egale, iar prima tranșă va fi plătită de fiecare membru la sau înainte de 30 aprilie 2025 sau la data de 60 de zile de la intrarea în vigoare a instrumentului său de subscriere, oricare dintre acestea survine mai târziu.

Cele patru tranșe rămase vor fi plătite cel târziu la aniversările respective din 30 aprilie 2025. Având în vedere cele menționate în Rezoluția nr. 265, precum și în conformitate cu instrucțiunile primite de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 19 ianuarie 2024, pentru România revin 1.936 acțiuni, reprezentând 19.360.000 euro plătibili în cinci tranșe anuale, egale (3.872.000 euro/an), care vor fi plătite de Ministerul Finanțelor din sume alocate cu această destinație de la bugetul de stat în perioada 2025-2029. De asemenea Ministerul Finanțelor va fi autorizat să notifice Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acceptarea de către România a participării la operațiunea de majorarea a capitalului social autorizat, și să efectueze toate formalitățile necesare efectuării operațiunilor de subscriere a acțiunilor care revin României.

România trebuie să participe la operațiunea de subscriere a acțiunilor la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru a-și putea păstra aceeași putere de vot în cadrul Băncii, precum şi în ceea ce privește poziția în cadrul Constituentei în care este arondată în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Menținerea neschimbată a puterii de vot a României în cadru Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare este deosebit de importantă pentru a se putea păstra regimul anterior de reprezentare al României la Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (puterea de vot şi reprezentarea în structurile de conducere ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare).

Ucraina