Studiu BCE: Moneda euro continuă să fie cea mai folosită, la nivel mondial. Dar există și pericolul fragmentării sistemului global de plăți

Publicat: 14 iun. 2024, 18:07, de George Andrei, în ECONOMIE , ? cititori
Studiu BCE: Moneda euro continuă să fie cea mai folosită, la nivel mondial. Dar există și pericolul fragmentării sistemului global de plăți

Moneda unică europeană continuă să fie una dintre cele mai utilizate monede la nivel mondial, dar există și riscul de fragmentare a sistemului mondial de plăți, ceea ce ar diminua influența euro, ca principală moneda de schimb.

Rolul euro, în plan internațional a rămas, în linii mari, stabil în 2023, iar consolidările sistemelor de plăți transfrontaliere, între euro și alte monede, vor deține un rol esențial în sporirea rezilienței monedei europene, față de celelalte valute, arată un studiu al Băncii Centrale Europen.

Ponderea euro în diverși indicatori ai utilizării monedei internaționale a rămas de peste 19 la sută, în 2023, exisând o atenție crescută, față de apariția oricăror fisuri care ar putea apărea în sistemul monetar internațional, cu focus pe o integrare economică și financiară europeană mai profundă, împreună cu îmbunătățiri ale sistemelor de plăți transfrontaliere, între euro și alte valute, elemente esențiale pentru rolul internațional al euro, arată studiul.

Rolul internațional al monedei euro a rămas în general stabil anul trecut.

Ponderea euro în diverși indicatori ai utilizării monedei internaționale a rămas peste 19 la sută, aproape de media de la introducerea sa în 1999. Euro a rămas, de asemenea, a doua cea mai importantă monedă la nivel global. Acestea au fost câteva dintre principalele constatări ale analizei anuale a rolului internațional al monedei euro, publicată, joi, de Banca Centrală Europeană (BCE).

Anul 2023 a fost marcat de presiuni inflaționiste globale încă ridicate și de o politică monetară strictă în rândul principalelor bănci centrale.  Tensiunile geopolitice au continuat să crească riscul unui sistem monetar internațional mai fragmentat.

„Deși datele de până acum nu arată nicio dovadă a unor schimbări substanțiale în utilizarea monedelor internaționale, trebuie să rămânem vigilenți la orice fisuri care încep să apară”, consideră președintele BCE, Christine Lagarde.

În 2023, ponderea euro în rezervele valutare globale a scăzut cu un punct procentual la cursuri de schimb constante, până la 20 la sută, nivel observat ultima dată în 2020.  Alți indicatori ai rolului internațional al monedei euro indică scăderi, deși limitate, în pozitia euro. Acestea includ stocurile restante de depozite internaționale, și stocul restant de împrumuturi internaționale și decontări valutare globale.

Cota monedei euro în titlurile de creanță internaționale restante și în facturarea mărfurilor tranzacționate între țările din zona euro și din afara zonei euro a crescut.  În același timp, au continuat să apară riscuri de fragmentare potențială a sistemelor globale de plăți.

Unele țări au căutat din ce în ce mai mult să utilizeze alte unități decât principalele valute de facturare pentru comerțul internațional, precum și alternative la sistemele tradiționale de plată transfrontalieră.

Privind în perspectivă, rolul internațional al monedei euro va fi susținut în primul rând de o Uniune Economică și Monetară mai profundă și mai completă, inclusiv prin promovarea uniunii piețelor de capital, în contextul urmăririi unor politici economice solide. Eurosistemul sprijină aceste politici și subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a finaliza Uniunea Economică și Monetară.

„O integrare economică și financiară europeană mai profundă, împreună cu îmbunătățirile sistemelor de plăți transfrontaliere între euro și alte valute, vor fi esențiale în creșterea rezistenței rolului internațional al monedei euro într-o lume potențial mai fragmentată”, a spus președinta BCE.