Transformarea digitală: o evoluție esențială a Autorităților Publice Locale

Publicat: 29 mai 2024, 23:14, de Radu Caranfil, în POLITICĂ , ? cititori
Transformarea digitală: o evoluție esențială a Autorităților Publice Locale

Guvernul României va aproba joi, prin ordonanță de urgență, Programul național pentru transformarea digitală a autorităților publice locale. Acest program, ce urmează să fie implementat, marchează un pas crucial în direcția modernizării și eficientizării serviciilor publice oferite cetățenilor și întreprinderilor la nivel local. Dar nu este singurul punct pe agenda de lucru a Guvernului.

O schimbare radicală pentru Autoritățile Publice Locale

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale. Obiectivul principal al acestui program este îmbunătățirea calității serviciilor publice digitale oferite cetățenilor și întreprinderilor. Acțiunile prevăzute de Program includ planificarea și implementarea platformelor digitale, a serviciilor de e-guvernare, aplicațiilor și investițiilor în infrastructura informatică și echipamente relevante.

De la concept la realitate

Implementarea acestor acțiuni va spori disponibilitatea online a serviciilor publice digitale, contribuind astfel la atingerea obiectivului deceniului digital de 100% disponibilitate online a serviciilor publice digitale în România. Această inițiativă nu numai că va facilita accesul cetățenilor și întreprinderilor la serviciile publice, dar va și reduce birocrația și va eficientiza procesele administrative la nivel local.

Modernizarea procesului de expropriere: o schimbare necesară

Prin altă ordonanță de urgență, Guvernul va modifica și completa Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Această modificare are ca scop optimizarea procesului de implementare a proiectelor de construire, modernizare, extindere și reconversie a capacităților de producție și/sau servicii de interes strategic pentru securitatea națională.

Îmbunătățirea cadrului legal

Prin modificarea dispozițiilor legale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dobândește prerogativele necesare inițierii și desfășurării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Această schimbare va facilita realizarea proiectelor de interes național, județean și local, contribuind la dezvoltarea infrastructurii și la promovarea investițiilor în sectoarele strategice ale economiei naționale.

Proiecte pentru dezvoltarea durabilă și integrarea internațională

Pe lângă aceste măsuri, Guvernul va aproba un proiect de lege pentru aderarea României la Protocolul de modificare a Acordului privind înființarea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, precum și modificarea Legii pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa.

Integrare și cooperare internațională

Prin aceste demersuri, România își reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea durabilă și cooperarea internațională în domeniile vitale ale cercetării științifice și al industriei vinului, contribuind la consolidarea poziției sale în cadrul comunității internaționale.