MADR precizează: rachetele antigrindină nu poluează!

Publicat: 16 apr. 2024, 12:55, de Alexandru Bogdan Grigoriev, în Agricultura , ? cititori
MADR precizează: rachetele antigrindină nu poluează!

Ieri, mai mulți fermieri au organizat proteste spontane la poarta unor baterii de rachete antigrindină din județele Prahova, Buzău, Vrancea, Iași și Suceava. Ei susțin că rachetele poluează apa, aerul și solul și alungă ploile.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a răspuns astăzi fermierilor care au protestat împotriva sistemelor antigrindină.

Exploatarea infrastructurii operaționale din cadrul Sistemului Național Antigrindină și Creșterea Precipitațiilor (SNACP) nu produce o creștere a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. Tehnologia aplicată curent în SNACP nu este poluantă și respectă opțiunile de protecția mediului asumate de România în cadrul politicilor europene.

Tehnologia rachetelor antigrindină, utilizată în cadrul SNACP, a fost evaluată din perspectiva impactului asupra mediului prin Bilanțuri de mediu realizate de Universitatea București-Facultatea de Geografie împreună cu Centrul de Cercetare și Consultanță ENVICONS Consulting, SC Electromecanica Ploiești SA și SC Blumenfield SRL. Acestea au evidențiat faptul că activitățile de IAA (Intervenții Active în Atmosferă) nu au nici un efect negativ asupra componentelor de mediu – apă, sol și biodiversitate.

Utilizarea a 700 rachete/an în cadrul unui Grup de Combatere, care acoperă 170.000 ha, produce o poluare cu suspensii solide de cca. 20,3 g/ha și generează următorii factori poluanți:

– Total aerosoli   0,14 g/ha
– Iod                   0,02 g/ha
– AgI                   0,05 g/ha
– Acid iodhidric   0,07 g/ha
– CO2                 0,4 g/ha
– HCl                   0,1 g/ha
– XNO                 0,01 g/ha

Aceste valori sunt de sute de ori mai mici mai mici decât toate celelalte activități industriale și normele admise (de exemplu, poluarea este echivalentă cu cea produsă de 6 tractoare care parcurg 50.000 km).

Astfel, poluarea produsă de utilizarea rachetelor în combaterea grindinei este minoră și are un impact nesemnificativ asupra florei, faunei şi populaţiei din zonă şi din regiunile limitrofe.

Compuşii de azot generați reprezintă (echivalentul unui autoturism cu combustibil Euro 6 cu un parcurs de 100.000 km): 174,8 autoturisme.

Evaluările privind impactul asupra mediului realizate pe parcursul derulării Programului experimental de mică amploare privind creșterea precipitațiilor cu tehnologia aviației, derulat in 2019, au pus în evidență faptul că nu a fost afectată biodiversitatea din perimetrele monitorizate suprapuse cu ariile naturale protejate din rețeaua Natura 2000.